Báo Đồng Nai điện tử
En

99,8% ấp, khu phố trong tỉnh có tổ chức Đảng

01:11, 04/11/2019

(ĐN) - Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hằng năm, Ban TVTU đều giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và xây dựng tổ chức Đảng các ấp, khu phố có cấp ủy ở các Đảng bộ trực thuộc.

(ĐN) - Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hằng năm, Ban TVTU đều giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và xây dựng tổ chức Đảng các ấp, khu phố có cấp ủy ở các Đảng bộ trực thuộc.

Nhờ đó, số đảng viên được kết nạp Đảng hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, chất lượng đảng viên được kết nạp ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, việc thành lập tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên ở ấp, khu phố được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh có 99,8% ấp, khu phố có tổ chức Đảng, trong đó có 99% tổ chức Đảng có chi ủy; 8/11 Đảng bộ địa phương đạt chỉ tiêu 100%.

Nam Anh

Tin xem nhiều