Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

04:10, 31/10/2019

(ĐN)- Ngày 31-10, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ Công đoàn cho 130  cán bộ Công đoàn cơ sở.

(ĐN)- Ngày 31-10, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ Công đoàn cho 130  cán bộ Công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập truyền đạt các nội dung: Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất; Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức, văn hóa, những nội dung giáo dục truyền thống; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; nghị quyết Công đoàn các cấp; những vấn đề thời sự tác động trực tiếp đến người lao động và hoạt động Công đoàn...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu còn được trang bị thêm kiến thức về Chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Chương trình 3), công tác tổ chức, tài chính...

Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến cho biết, hội nghị tập huấn nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ, tư tưởng, chuyên môn, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.

Tin, ảnh: Lan Mai

Tin xem nhiều