Trên 99% hộ gia đình trên địa bàn Vĩnh Cửu đạt chuẩn văn hóa

Cập nhật lúc 21:30, Thứ Tư, 11/09/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Phòng Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Vĩnh Cửu, hằng năm các xã trên địa bàn huyện đều tổ chức cho 100% các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa gắn với tiêu chuẩn gia đình hiếu học và tiến hành bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ tổ nhân dân.

Đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã có 29.828/30.059 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn hóa những năm qua không chỉ góp phần tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam mà còn góp phần xây dựng ấp, khu phố văn hóa. Hiện đã có 100% ấp, khu phố đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa.

Minh Quân

.
.
;
.
.