Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy ý kiến góp ý các dự án Luật

03:09, 13/09/2019

(ĐN)- Ngày 13-9, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

 

(ĐN)- Ngày 13-9, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Việc lấy ý kiến góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này là nhằm có những điều chỉnh phù hợp theo các Nghị quyết của Đảng; thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối, tinh gọn biên chế và các tổ chức theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng đề ra, đáp ứng việc phân công nhiệm vụ phối hợp trong các cơ quan hành chính nhà nước để xử lý công việc chặt chẽ, linh hoạt, thống nhất.

Lấy ý kiến góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nhằm khắc phục những vấn đề còn bất cập, chồng chéo hiện nay giữa quản lý công chức và viên chức tại các cơ quan, nhất là các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập. Từ đó nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống cho biết, trên cơ sở những ý kiến đóng góp, góp ý của các đại biểu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chọn ra những ý kiến phù hợp nhất với tình hình thực tiễn trong quản lý nhà nước cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh để đóng góp ý kiến với Quốc hội nhằm sửa đổi các luật phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều