Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh thi đua Dân vận khéo

10:09, 13/09/2019

(ĐN) - Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh triển khai tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2009-2019.

(ĐN) - Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh triển khai tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2009-2019.

Trong đó, Ban dân vận yêu cầu, bên cạnh việc nêu rõ hiệu quả thực hiện phong trào trong 10 năm, các mô hình, điển hình tiêu biểu, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đạt kết quả, phải chỉ rõ những hạn chế, những đặc điểm của cơ quan, sở, ngành, địa phương tác động trực tiếp việc thực hiện phong trào. Từ đó đề ra phương hướng cụ thể và đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn sau năm 2020.  

Hà Anh

Tin xem nhiều