Báo Đồng Nai điện tử
En

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97%

10:09, 13/09/2019

(ĐN) - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cho biết, trong 9 tháng của năm 2019, toàn tỉnh tiếp nhận trên 1,1 triệu hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính các cấp. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 97%.

(ĐN) - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cho biết, trong 9 tháng của năm 2019, toàn tỉnh tiếp nhận trên 1,1 triệu hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính các cấp. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 97%.

Cán bộ, công chức Sở Tài nguyên - môi trường tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
Cán bộ, công chức Sở Tài nguyên - môi trường tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Ảnh tư liệu

Với sự tham mưu của các sở, ngành và địa phương, trong 9 tháng của năm nay, UBND tỉnh đã ban hành 31 quyết định quy phạm pháp luật, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý, điều hành liên quan đến các lĩnh vực: tài chính công, hoạt động du lịch, sản phẩm công nghiệp - nông thôn, đơn giá điều tra, đánh giá tài nguyên nước. Đồng thời, tỉnh đã kiểm tra 12 quyết định quy phạm pháp luật do các địa phương ban hành, qua đó phát hiện 1 quyết định ban hành chưa phù hợp và có kiến nghị xử lý.

Huyền Linh

Tin xem nhiều