Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng Trung tâm điều phối và hỗ trợ kế toán

03:04, 21/04/2017

(ĐN)- Xây dựng Hội kế toán Đồng Nai thành trung tâm hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ tất cả các công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trên địa bàn tỉnh... là một trong những mục tiêu được Đại hội Hội Kế toán Đồng Nai (nhiệm kỳ 2017 - 2022) thông qua vào ngày 21-4

(ĐN)- Xây dựng Hội kế toán Đồng Nai thành trung tâm hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ tất cả các công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trên địa bàn tỉnh... là một trong những mục tiêu được Đại hội Hội Kế toán Đồng Nai (nhiệm kỳ 2017 - 2022) thông qua vào ngày 21-4. Ngoài ra, Hội cũng sẽ thành lập các trung tâm tư vấn, đào tạo kỹ năng thực hành kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế mang tính chuyên nghiệp.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Kế toán Đống Nai nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ra mắt Ban chấp hành Hội Kế toán Đống Nai nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hội Kế toán Đồng Nai hiện có 75 hội viên. Trước mắt, Hội xác định, sẽ tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho các hội viên và đến năm 2018 đào tạo rộng rãi theo đơn đặt hàng của các đơn vị, doanh nghiệp. Hội cũng phấn đấu mỗi năm phát triển thêm khoảng 80 hội viên, trong đó có ít nhất 3 hội viên là tổ chức để đến cuối năm 2022, đạt khoảng 500 hội viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua điều lệ của Hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua điều lệ của Hội

Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu ông Trần Ngọc Hoàng làm Chủ tịch Hội Kế toán Đồng Nai nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tin và ảnh: Khắc Giới

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích