En

Hoàn thành đại hội Đoàn điểm cấp huyện

03:04, 29/04/2017

(ĐN) - Theo Tỉnh đoàn, tính đến thời điểm này, 5/5 đơn vị được chọn tổ chức đại hội Đoàn điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành xong đại hội...

(ĐN) - Theo Tỉnh đoàn Đồng Nai, tính đến thời điểm này, 5/5 đơn vị được chọn tổ chức đại hội Đoàn điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các đơn vị: Thị đoàn Long Khánh, Huyện đoàn Nhơn Trạch, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh và Đoàn Trường đại học Lạc Hồng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đảm bảo đúng tiến độ.

 Các đại biểu bỏ phiến bầu Ban chấp hành Huyện đoàn Nhơn Trạch.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Huyện đoàn Nhơn Trạch.

Trong đó, hầu hết các văn kiện trình đại hội đều có sự chuẩn bị nghiêm túc về nội dung, tổ chức lấy ý kiến theo đúng hướng dẫn của đoàn cấp trên. Trong quá trình diễn ra đại hội, nội dung văn kiện tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý của các đại biểu liên quan đến các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên quan tâm.

Công tác nhân sự được cấp ủy và Tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo, Ban chấp hành Đoàn của 5 đơn vị đã chủ động, tích cực chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn để tham mưu cấp ủy, Tỉnh đoàn. Chương trình đại hội của các đơn vị đều thực hiện đầy đủ nội dung, phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị; trình tự diễn ra các nội dung hợp lý, đúng nguyên tắc, quy định, đảm bảo tính trang trọng...

Tuy nhiên, qua 5 đơn vị tổ chức đại hội Đoàn điểm cũng bộc lộ một số hạn chế, đòi hỏi các đơn vị cấp huyện còn lại cần khắc phục. Điển hình, một số đơn vị chưa có bảng phụ lục số liệu cả nhiệm kỳ và các báo cáo chuyên đề tổng kết thực hiện trong nhiệm kỳ; một số tham luận tại đại hội chưa phong phú, chưa thể hiện rõ thế mạnh của đơn vị...

Ngày 3-5, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm giúp các đơn vị còn lại chuẩn bị và tổ chức tốt hơn đại hội tại đơn vị.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều