14 thủ tục thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Cập nhật lúc 23:33, Thứ Sáu, 28/04/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại kết hợp với việc thực hiện ISO 9001: 2008, tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã có 14 thủ tục thực hiện thí điểm dịch vụ công mức độ 3, trong lộ trình thực hiện đề án cải cách hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. Các lĩnh vực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chủ yếu là: thủ tục đầu tư, xây dựng, lao động, xuất - nhập khẩu…

Trong tháng 4, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai tiếp nhận 1.257 hồ sơ, giải quyết 1.248 hồ sơ đúng hạn, số còn lại còn thời hiệu giải quyết theo quy định.

P.C

 

.
.
;
.
.