Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nâng cao ý thức người dân để xây dựng nông thôn mới

10:10, 07/10/2016

(ĐN)- Làm việc với huyện Trảng Bom về kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế, giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành hồ sơ tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh lưu ý địa phương cần tiếp tục hoàn thành sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông; bảo vệ, tu sửa những công trình đã được xây dựng...

(ĐN)- Làm việc với huyện Trảng Bom về kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế, giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành hồ sơ tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh lưu ý địa phương cần tiếp tục hoàn thành sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông; bảo vệ, tu sửa những công trình đã được xây dựng; tuyên truyền rộng rãi chủ trương xây dựng huyện nông thôn mới để người dân thấy được vai trò trách nhiệm của mỗi công dân đối với việc cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới…

Đến nay, toàn huyện có 16/16 xã được công nhận xã nông thôn mới. Hầu hết các tiêu chí đã hoàn thành hoặc đang tiếp tục bổ sung hồ sơ. Riêng đối với tiêu chí giao thông, huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát, tham mưu UBND huyện giải pháp khắc phục. Trên địa bàn các xã còn tổng cộng gần 90km đường giao thông nông thôn cần phải được cứng hóa với tổng kinh phí gần 28 tỷ đồng. Riêng các tuyến đường huyện quản lý do kinh phí xây lắp lớn, thời gian thi công dài nên huyện đã đề nghị tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan điều chỉnh thời gian hoàn thành quy hoạch sang giai đoạn 2016-2030. Huyện cũng đang khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng đã xuống cấp…

Thanh Trà - Trung Nguyên

Tin xem nhiều