Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nối phát triển KT-XH vùng khó khăn với vùng phát triển

10:10, 07/10/2016

Ngày 7-10 tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2.

Ngày 7-10 tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2. Diễn ra trong 2 ngày, phiên họp lần này có nội dung trọng tâm là xem xét, thảo luận báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Y tế.

Về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 76 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn: những chính sách hỗ trợ trực tiếp chưa tạo được ý thức chủ động của các cấp và người dân, làm phát sinh tư tưởng ỷ lại của các cấp và của bản thân người nghèo, xu hướng nhiều địa phương, huyện, xã và người dân muốn vào danh sách đối tượng nghèo để được trợ giúp, hỗ trợ từ Nhà nước; các địa phương vẫn chưa khai thác, huy động được nhiều nguồn lực tại chỗ, chưa phát huy được nội lực trong dân và của chính người nghèo...

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết cần tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo; lựa chọn chính sách để ưu tiên phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực; bảo đảm lồng ghép chính sách và nguồn lực có hiệu quả. Thúc đẩy việc kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển. Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án được phê duyệt trên quy hoạch sản xuất của địa phương...

Quỳnh Hoa

Tin xem nhiều