Báo Đồng Nai điện tử
En

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ

01:07, 26/07/2016

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/7, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; nghe và thảo luận về Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/7, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; nghe và thảo luận về Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. 
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ nhất. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ nhất. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội đều nhất trí với nội dung Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

Bên cạnh đó, đại biểu một số đoàn có ý kiến đề nghị thành lập thêm một số bộ, chuyển lĩnh vực của một số bộ cho nhau. Có ý kiến đề nghị Chính phủ cần cải thiện lề lối làm việc, xây dựng quy chế phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, rà soát sắp xếp lại các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức phối hợp liên ngành, tăng cường phân cấp cho địa phương, cải tiến thu gọn đầu mối, tinh gọn biên chế tại các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm không tăng cơ cấu bên trong, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để khắc phục những tồn tại hạn chế. 

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

Về ý kiến đề nghị thành lập một số bộ và cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo, môi trường, an ninh biển đảo, cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước, tách Bộ Tài nguyên và Môi trường thành hai bộ, nhập Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thành Bộ Kinh tế tổng hợp, đề nghị đổi tên một số cơ quan..., ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết cơ cấu tổ chức Chính phủ theo mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được giữ ổn định từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đến nay, phù hợp với xu thế chung của thế giới. 

Thực tiễn ở Việt Nam, cơ cấu tổ chức Chính phủ như vậy đã phát huy hiệu quả, góp phần cải cách hành chính, thu gọn bộ máy các cơ quan nhà nước. 

Chính phủ đã thảo luận kỹ và thống nhất trình Quốc hội cho giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ như hai nhiệm kỳ qua, đúng theo tinh thần chỉ đạo và Kết luận số 64 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và văn bản của Văn phòng Trung ương về thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tên của các bộ, cơ quan ngang bộ đã được sử dụng trong thời gian dài, kể cả trong nước và quốc tế, không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy để tiết kiệm, tránh lãng phí, không phát sinh vướng mắc trong hoạt động, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho giữ tên các bộ, cơ quan ngang bộ như hiện nay. 

Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tổ chức bộ máy của Chính phủ. 

Về ý kiến thành lập cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Chính phủ tiếp thu và sớm trình đề án thành lập. 

Trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, cụ thể là các Bộ: Quốc phòng, Công An, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và 4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. 

Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ với 93,52% đại biểu tán thành. 

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Nhân sự được trình Quốc hội xem xét bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 từ tháng 4/2016. 

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ./. 
(TTXVN/VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều