Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt công tác phát triển đảng trong đồng bào có đạo

11:07, 27/07/2016

(ĐN)- Ngày 27-7, làm việc với Huyện ủy Thống Nhất về kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị thời gian tới, hệ thống chính trị của Thống Nhất cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến các tôn giáo, bà con giáo dân và các chức sắc, chức việc…

(ĐN)- Ngày 27-7, làm việc với Huyện ủy Thống Nhất về kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị thời gian tới, hệ thống chính trị của Thống Nhất cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến các tôn giáo, bà con giáo dân và các chức sắc, chức việc…; tăng cường gặp gỡ đối thoại giữa chính quyền với các chức sắc tôn giáo về các vấn đề cùng quan tâm; làm tốt công tác phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo; tạo điều kiện để các tôn giáo xây dựng cơ sở vật chất theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác phát triển đảng viên là người có đạo được huyện đặc biệt quan tâm. đến nay, tỷ lệ đảng viên là người có đạo chiếm 23,47% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức đoàn thể đạt 81,4%; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng từng bước đáp ứng yêu cầu công tác tôn giáo…

Bá Trực

Tin xem nhiều