En

Xoài Suối Lớn không đủ hàng bán

11:07, 27/07/2016

(ĐN)- Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ - thương mại - du lịch Suối Lớn (huyện Xuân Lộc), cho biết hiện nay 150 hécta xoài của hợp tác xã đang trong giai đoạn xử lý ra bông.

(ĐN)- Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ - thương mại - du lịch Suối Lớn (huyện Xuân Lộc), cho biết hiện nay 150 hécta xoài của hợp tác xã đang trong giai đoạn xử lý ra bông. Đã có ít nhất 3 đối tác đến đặt hợp đồng thu mua xuất khẩu xoài qua thị trường Nhật Bản và Úc với sản lượng khoảng 2.300 tấn, gồm: xoài cát chu, cát bưởi và xoài keo. Để chủ động nguồn hàng cho các hợp đồng trên, hợp tác xã đang có hướng mở rộng diện tích thêm khoảng 120 hécta từ Câu lạc bộ xoài năng suất cao của ấp 1, khi đó tổng diện tích của hợp tác xã lên khoảng 270 hécta.

Hải Đình

Tin xem nhiều