Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 508 ngàn lao động làm việc tại các khu công nghiệp

11:07, 18/07/2016

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, hiện nay có gần 508 ngàn lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp của Đồng Nai, tăng hơn 5 ngàn người so với cuối năm 2015.

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, hiện nay có gần 508 ngàn lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp của Đồng Nai, tăng hơn 5 ngàn người so với cuối năm 2015. Trong đó, lao động ngoài tỉnh đến Đồng Nai làm việc chiếm gần 61%; số lao động là nữ khoảng 60% và người lao động đến từ nước ngoài là gần 6 ngàn người.

Các lao động làm việc ở các khu công nghiệp số đông là làm cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thu nhập bình quân của công nhân tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh từ 4,8-5,7 triệu đồng/tháng.

Hiện trong các khu công nghiệp của tình có nhiều nhà máy đang trong giai đoạn hoàn thành, đi vào hoạt động nên nhu cầu tuyển dụng lao động khá cao, ước tính từ nay đến cuối 2016 hơn 5 ngàn người...

                                                           Hương Giang

Tin xem nhiều