Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

03:12, 24/12/2015

(ĐN)- Sáng 24-12, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

(ĐN)- Sáng 24-12, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

 Các đại biểu tham dự hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Các đại biểu tham dự hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Theo đánh giá của đại diện Sở Tư pháp, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện khá tốt. Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp được quan tâm; việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng được thời gian quy định; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được quán triệt thường xuyên. Bên cạnh đó, việc đưa mô hình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã góp phần nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã nghe đại diện Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp) hướng dẫn triển khai quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; hướng dẫn việc niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính tại cấp tỉnh, huyện, xã; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Dịp này, Sở Tư pháp cũng đã triển khai Kế hoạch số 9784 ngày 24-11-2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều