Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016

11:12, 23/12/2015

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Đồng Nai.

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Đồng Nai.

Năm 2016,  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao cho Trung đoàn  Đồng Nai tiếp nhận và tổ chức huấn luyện 230 chiến sĩ mới của 11 địa  phương trong tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Trung đoàn Đồng Nai đã ổn định biên chế khung huấn luyện, đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị tập huấn cán bộ, củng cố nơi ăn, ở, học tập cho chiến sĩ mới. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng lưu ý chỉ huy Trung đoàn Đồng Nai quan tâm đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi, bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ trong phục vụ tân binh huấn luyện tại đơn vị.

Hữu Thủy

Tin xem nhiều