Báo Đồng Nai điện tử
En

Hưởng ứng cuộc vận động "Nông dân với Trường Sa"

11:04, 14/04/2014

(ĐN)- Hưởng ứng cuộc vận động  "Nông dân với Trường Sa" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, sau 1 tháng cán bộ, hội viên, nông dân TP.Biên Hòa đã đóng góp được hơn 21 triệu đồng, góp phần hỗ trợ những khó khăn về vật chất và tinh thần cho quân dân huyện đảo Trường Sa.

(ĐN)- Hưởng ứng cuộc vận động  “Nông dân với Trường Sa” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, sau 1 tháng cán bộ, hội viên, nông dân TP.Biên Hòa đã đóng góp được hơn 21 triệu đồng, góp phần hỗ trợ những khó khăn về vật chất và tinh thần cho quân dân huyện đảo Trường Sa. Song song với cuộc vận động, hội nông dân 20 phường, xã tập trung tuyên truyền trong hội viên, nông dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.      

Hồng Phi

Tin xem nhiều