En

Chống tiêu cực trong đăng kiểm giao thông

11:04, 14/04/2014

(ĐN)- Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu Bộ Giao thông - vận tải kiểm tra toàn diện tất cả các đơn vị đăng kiểm phương tiện giao thông - vận tải trong cả nước, chấn chỉnh những hạn chế về trang thiết bị, tổ chức thực hiện, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

(ĐN)- Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu Bộ Giao thông - vận tải kiểm tra toàn diện tất cả các đơn vị đăng kiểm phương tiện giao thông - vận tải trong cả nước, chấn chỉnh những hạn chế về trang thiết bị, tổ chức thực hiện, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, cần có biện pháp hiệu quả để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm của các trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm trong thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các trung tâm đăng kiểm không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực hoặc có vi phạm nghiêm trọng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, phải công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh tiêu cực của các trung tâm đăng kiểm. Thông báo công khai tên các trung tâm đăng kiểm đã vi phạm quy định về đăng kiểm phương tiện giao thông - vận tải.

T.T

Tin xem nhiều