Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần quy định rõ hơn về hồ sơ cấp phép xây dựng

03:04, 11/04/2014

(ĐN)- Ngày 11-4, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tư đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Xây dựng để thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII tới đây.

(ĐN)- Ngày 11-4, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tư đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Xây dựng để thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII tới đây.

Các Đại biểu đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi).
Các Đại biểu đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi).

Dự thảo Luật  Xây dựng (sửa đổi) gồm 169 điều, tăng 19 điều so với Luật Xây dựng hiện hành. Theo ý kiến của các đại biểu, Dự thảo Luật Xây dựng còn nhiều điểm chưa rõ ràng, cần được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp, như: cần quy định rõ hơn về hồ sơ cấp phép xây dựng; bổ sung thêm quy định về cấp giấy phép xây dựng tạm, nếu hết thời hạn mà quy hoạch xây dựng chưa triển khai thì giấy phép xây dựng tạm được coi là giấy phép xây dựng mới để đảm bảo quyền lợi cho người dân; quy định trách nhiệm và hình thức chế tài đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập các quy hoạch kém chất lượng, không khả thi thực hiện. Việc mua bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng cần quy định rõ nội dung bảo biểm bắt buộc và nội dung khuyến khích mua; quy định cụ thể hơn về quy hoạch nông thôn để tránh chồng chéo vì đã có Luật Xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn mới…

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp, các đại biểu đề nghị bổ sung thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng; thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Phúc Lộc

Tin xem nhiều