Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Thống Nhất: Tổ chức quán triệt Nghị quyết và các Quyết định của Đảng

03:04, 11/04/2014

(ĐN)- Ngày 11-4, Huyện ủy Thống Nhất tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập  Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) cho các cán bộ chủ chốt của huyện và xã.

(ĐN)- Ngày 11-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập  Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và  Quyết định số 217 (về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội) và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền) cho các cán bộ chủ chốt của huyện và xã.

Theo kế hoạch, sau hội nghị này các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện sẽ tổ chức quán triệt nội dung của Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) đến các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của cơ quan, đơn vị mình.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều