Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 330 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2024-2028

Ly Na
16:33, 13/05/2024

(ĐN) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã ký ban hành kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2024-2028.

Thành cổ Biên Hòa - địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay được bảo quản, tu bổ giai đoạn 2024-2028. Ảnh: Ly Na

Theo kế hoạch, có 12 di tích quốc gia được bảo quản, tu bổ; hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi 18 di tích cấp tỉnh.

Ngoài những di tích đưa vào lộ trình tu bổ theo giai đoạn nêu trên, nếu phát sinh những nguyên nhân khách quan khác gây hủy hoại di tích như: thiên tai, hỏa hoạn… các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích có thể linh hoạt đưa vào tu sửa cấp thiết theo quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý di tích. Dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích giai đoạn 2024-2028 là 331,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công là 146 tỷ đồng; nguồn sự nghiệp 84,5 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa 101 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị được phân cấp quản lý di tích triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2024-2028.

Ly Na

Tin xem nhiều