Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa có 9 phường và 1 khu phố thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025

Hồ Thảo
16:40, 15/05/2024

(ĐN) - Thông tin từ UBND thành phố Biên Hòa, trong giai đoạn 2023-2025, thành phố có 9 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường và 1 khu phố thuộc diện sắp xếp gồm: Hòa Bình, Quang Vinh, Thanh Bình, Quyết Thắng, Trung Dũng, Tân Mai, Tân Tiến, Tam Hòa, Bình Đa và khu phố 10, phường Tân Phong.

Cán bộ, công chức phường Quang Vinh - một trong những phường thuộc diện sắp xếp đang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: H.Thảo
Cán bộ, công chức phường Quang Vinh đang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Quang Vinh là một trong những phường thuộc diện sắp xếp. Ảnh: H.Thảo

Theo đó, sẽ nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hòa Bình và một phần khu phố 10, phường Tân Phong vào phường Quang Vinh. ĐVHC mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Quang Vinh. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới dự kiến tại UBND phường Quang Vinh.

Nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Bình, phường Quyết Thắng và một phần khu phố 10, phường Tân Phong vào phường Trung Dũng. ĐVHC mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Trung Dũng. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới dự kiến tại UBND phường Quyết Thắng.

Nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Tiến vào phường Tân Mai. ĐVHC mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Tân Mai. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới dự kiến tại UBND phường Tân Tiến.

Nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tam Hòa vào phường Bình Đa. ĐVHC mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Bình Đa.

Sau khi hoàn tất thủ tục sắp xếp các ĐVHC cấp phường xã, số lượng ĐVHC cấp phường của thành phố giảm 5 ĐVHC gồm: Thanh Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Tân Tiến, Tam Hòa.

Cũng theo UBND thành phố Biên Hòa, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp phường, xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đúng quy định pháp luật, UBND thành phố đã thành lập ban chỉ đạo thành phố và các tổ giúp việc ban chỉ đạo (tổ xây dựng đề án, tổ phụ trách cơ sở vật chất, tổ phụ trách về nhân sự, tổ tuyên truyền); đồng thời chỉ đạo UBND các phường, xã liên quan thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện.

Thành phố cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tích cực, chủ động thực hiện vì lợi ích chung của thành phố. Đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân chia sẻ, đồng thuận với chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp phường, xã để thành phố sớm thực hiện hoàn thành đề án, góp phần phục vụ tốt nhất lợi ích chung của nhân dân thành phố.​

Hồ Thảo

Tin xem nhiều