Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ

Phương Hằng
18:20, 01/04/2024

(ĐN)- Chiều 1-4 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2024.

 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và các đại biểu dự điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: P.Hằng
 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và các đại biểu dự điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: P.Hằng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì hội nghị.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, trong quý I toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy các cấp, tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước; tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số đơn vị, địa phương có cách làm hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Điển hình như ở Đồng Nai, đã ban hành Đề án Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thí điểm thành lập tổ đảng quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Ký kết kế hoạch phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và ban tổ chức cấp ủy cấp huyện về nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với ban công tác mặt trận ấp, khu phố giai đoạn 2023-2027...

Một số ý kiến đề nghị Trung ương sớm có quy định, hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tăng số lượng cấp ủy viên cấp huyện như những nhiệm kỳ trước đây...

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị trong quý II, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; trong đó xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phương Hằng

Tin xem nhiều