Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Tân Phú kiến nghị hỗ trợ đầu tư hạ tầng nông thôn

Bình Nguyên
20:27, 02/04/2024

(ĐN)- Chiều 2-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Tân Phú, UBND các xã trên địa bàn huyện về thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 và giai đoạn 2021- 2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Đến nay, Tân Phú có 12/17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 khu dân cư kiểu mẫu.

Mục tiêu năm 2024, huyện Tân Phú có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Hiện các xã xây dựng NTM nâng cao năm 2024 trên địa bàn huyện đều gặp khó khăn về đầu tư hạ tầng giao thông như trường học, đường giao thông, nước sạch nông thôn, thủy lợi…

Trong đó, khó khăn nhất của các địa phương là đầu tư đường giao thông nông thôn vì có nhiều tuyến đường đi qua nhiều xã và các huyện lân cận bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; nhiều tuyến đường mới cần đầu tư với nguồn vốn lớn.

Ngoài ra, khó khăn của địa phương là có địa bàn rộng, thưa dân, yêu cầu đóng góp của người dân lớn. Trong khi đó, đời sống, thu nhập của người dân trên địa bàn huyện lại thấp so với mức bình quân chung của cả tỉnh, số hộ dân có nguy cơ tái nghèo cao.

UBND huyện Tân Phú kiến nghị UBND tỉnh có cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ cho địa phương trong đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. Đặc biệt, UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ vốn cho địa phương để thực hiện các tiêu chí về giao thông, điện, giáo dục, nước sạch nông thôn…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định quyết tâm đến năm 2025, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt NTM nâng cao. Trên tinh thần này, các xã, huyện trên địa bàn tỉnh phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên tinh thần xây dựng NTM không có điểm dừng.

Trong đó, việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện Tân Phú góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh. Các địa phương trên địa bàn huyện phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu về số xã đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2024...

Với những đề xuất, kiến nghị của huyện Tân Phú về những tiêu chí chưa đảm bảo và cần có chính sách riêng hỗ trợ, các sở, ngành cần phối hợp với huyện rà soát lại, làm cơ sở đề xuất hỗ trợ, xây dựng nghị quyết riêng cho địa phương. Những đề xuất của địa phương phải cụ thể, làm rõ về con số và chuẩn bị hồ sơ để triển khai thực hiện.

Về đầu tư cấp nước sạch nông thôn cần rà soát lại một số vùng đang thiếu nước để có giải pháp hỗ trợ.

Các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp với huyện để rà soát, đề xuất với tỉnh trong xây dựng chính sách hỗ trợ để trình HĐND tỉnh vào tháng 7 tới.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều