Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 3-4-2024

08:00, 03/04/2024

Hôm nay 3-4, Đồng Nai diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng: Lãnh đạo tỉnh làm việc về tác động của Luật Đất đai mới đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới’ Lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh Đồng Nai lần thứ X-2024…

 
Tin xem nhiều