Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường đại học Đồng Nai xin rút văn bản có thông tin hơn 30 giảng viên chưa bố trí được việc làm

Hải Yến
16:43, 26/02/2024

(ĐN) - Liên quan đến thông tin 34 giảng viên, chuyên viên Trường đại học Đồng Nai chưa bố trí được việc làm, ngày 26-2, Trường đại học Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh để xin rút lại Văn bản số 174/ĐHĐN-TCHC&QT đã ban hành vào ngày 26-1.

Trước đó, Trường đại học Đồng Nai có Văn bản số 174 gửi UBND tỉnh về việc báo cáo số giảng viên số lượng giảng viên chưa bố trí việc làm của Trường đại học Đồng Nai.

Tại công văn này, Trường đại học Đồng Nai đã báo cáo về một số ngành đào tạo trình độ đại học tuyển sinh thấp hoặc không tuyển sinh được gồm: sư phạm Lịch sử, sư phạm Vật lý, sư phạm Hóa học, Khoa học môi trường, Quản lý đất đai. Trong đó, 4 ngành sư phạm đang dừng tuyển sinh vì không có nhu cầu đào tạo; 2 ngành còn lại không có giảng viên trình độ tiến sĩ. Quy mô đào tạo hàng năm rất nhỏ so với các trường đại học khác, trong khi nhu cầu lao động kỹ thuật cao ngày càng tăng.

Trường đại học Đồng Nai cũng nêu rõ các nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên và cho biết, trong thời gian tới có 31 giảng viên có thể sẽ không bố trí được việc làm do không tuyển sinh được. Trường đại học Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét giải quyết về nguồn nhân sự giảng viên nêu trên, tránh lãng phí nguồn nhân lực theo tinh thần tại Quy định số 31-QĐ/TU ngày 24-11-2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể; trong đó có nêu tại mục 47 “sử dụng lãng phí nguồn nhân lực”.

Theo Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai Lê Anh Đức, hiện nay số giảng viên, chuyên viên của 6 khoa nêu trên đều đang làm việc tại trường nhưng nguy cơ không bố trí được việc làm trong thời gian tới là rất cao vì các ngành này không tuyển sinh được.

Ông Đức giải thích thêm: “Việc nhà trường làm văn bản  gửi UBND tỉnh nhằm các mục tiêu: báo cáo thực trạng sử dụng giảng viên các ngành không tuyển sinh từ năm 2021 đến hết năm 2025 để UBND tỉnh và các sở, ngành có định hướng hỗ trợ nhà trường thu hút thêm tiến sĩ để mở ngành mới hoặc tạo cơ hội cho giảng viên chọn thêm nơi giảng dạy đang có nhu cầu; xúc tiến mở các ngành mới để giải quyết việc làm cho người lao động hiện có (ví dụ ngành Văn hóa du lịch có thể giải quyết cho giảng viên các ngành sư phạm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý…); đào tạo bồi dưỡng với ngành phù hợp để giảng viên tham gia giảng dạy ngành xã hội có nhu cầu”.

Tuy nhiên, việc rà soát, thống kê thực trạng và đề xuất phương án trong Văn bản số 174 chưa toàn diện và cụ thể nên đã gây ra bức xúc cho một số giảng viên. Do đó, Trường đại học Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh xin rút lại văn bản nêu trên để tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh và có báo cáo đề xuất sau.

Hải Yến

Tin xem nhiều