Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu ngân sách tháng 1-2024 đạt trên 7 ngàn tỷ đồng

Ngọc Liên
15:29, 12/02/2024

(ĐN)- Theo thống kê từ các đơn vị Cục Thuế Đồng Nai và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, đến ngày 31-1-2024, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đạt trên 7,1 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Người dân làm thủ tục Thuế tại Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu
Người dân làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu

Trong đó, thu ngân sách nội địa đạt trên 5,7 ngàn tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm (trên 38,3 ngàn tỷ đồng), tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Thu từ lĩnh vực xuất - nhập khẩu dự kiến đạt trên 1,4 ngàn tỷ đồng, đạt 8,1% dự toán được giao (17,8 ngàn tỷ đồng), tăng 5 % so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, là năm bản lề để các ngành kinh tế tăng tốc, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nhiệm vụ thu NSNN. Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đòi hỏi các ngành chức năng phải quyết liệt, nắm chắc tình hình, vừa bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN theo chỉ tiêu được giao.

Đồng Nai đặt mục tiêu thu NSNN trên 56 ngàn tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2024, nhằm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi trong năm.

Để tăng cường quản lý, kiểm soát công tác thu NSNN, ngay từ đầu năm, ngành thuế và hải quan đã tập trung thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh, duy trì tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến người nộp thuế những quy định, chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhằm phổ biến pháp luật các vấn đề liên quan đến quản lý thu, chi NSNN.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều