Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban hành kế hoạch tiếp công dân năm 2024 của Bí thư Tỉnh ủy

Phương Hằng
15:44, 21/02/2024

(ĐN) - Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị phản ánh của nhân dân; Quy chế số 02-QC/TU ngày 1-10-2019 của Ban TVTU về tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban TVTU đã ban hành kế hoạch tiếp công dân năm 2024.

Ảnh Kim Liễu: Trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 35 lượt công dân, doanh nghiệp. Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi tiếp, xử lý đơn của bà Hồ Thị Gái (xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu), năm 2023.
Năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 35 lượt công dân, doanh nghiệp. Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi tiếp, xử lý đơn của bà Hồ Thị Gái (xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu), năm 2023. Ảnh: Kim Liễu

Qua tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp lắng nghe, nắm tình hình, nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; từ đó lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch và đột xuất theo quy định; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, tố cáo hợp pháp của công dân.

Dự kiến trong năm 2024, căn cứ tình hình thực tế phát sinh, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân tập trung vào các nội dung trọng tâm như: tiếp công dân về nội dung khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự đã được các cấp chính quyền thụ lý giải quyết theo thẩm quyền nhưng người dân vẫn chưa đồng tình; những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp thuộc tỉnh;

Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất, triển khai các dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền...

Ngoài những nội dung tiếp công dân theo kế hoạch, Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân tùy vào tình hình thực tế.

Thời gian tiếp công dân dự kiến từ ngày 20-25 hàng tháng (trường hợp cần thiết thời gian tiếp có thể thay đổi). Địa điểm tiếp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc địa điểm khác do Bí thư Tỉnh ủy quyết định để tạo điều kiện thuận lợi cho người được tiếp.

Phương Hằng

Tin xem nhiều