Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 7-12-2023

DNO
08:00, 07/12/2023

Hôm nay 7-12, trong tỉnh sẽ diễn ra các sự kiện: Lãnh đạo tỉnh khảo sát Cảng Phước An, thăm dự án Nhiệt điện 3 và 4; Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ thông qua nội dung dự thảo kết luận thực hiện Kết luận số 1739/KL-TTCP…

Đồng Nai Online

 

 

Tin xem nhiều