Báo Đồng Nai điện tử
En

Chọn ''mặt'', gửi... dự án

11:07, 20/07/2022

Nhà nước "lo" hết các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, "lo" luôn cả chủ trương đầu tư... rồi đưa ra đấu thầu để chọn doanh nghiệp đủ thực lực thực hiện dự án là điểm mới mà sắp tới đây Đồng Nai sẽ áp dụng cho 17 dự án lớn trên địa bàn.

Nhà nước “lo” hết các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, “lo” luôn cả chủ trương đầu tư... rồi đưa ra đấu thầu để chọn doanh nghiệp đủ thực lực thực hiện dự án là điểm mới mà sắp tới đây Đồng Nai sẽ áp dụng cho 17 dự án lớn trên địa bàn. Nghĩa là thay vì làm như cách cũ: nhà đầu tư tự mua đất, tự làm các thủ tục đất đai, tự lập hồ sơ dự án, tự xin chủ trương đầu tư... và nhiều thủ tục đi kèm khác rồi mới đủ điều kiện ban đầu để tiến hành thực hiện dự án, thì nay “đã có Nhà nước lo”.

Vấn đề còn lại là các nhà đầu tư sẽ “đấu” với nhau để giành được quyền thực hiện dự án. Và như vậy, năng lực tài chính, thương hiệu, năng lực chuyên môn hay khả năng đảm bảo tiến độ giữa các nhà đầu tư tham gia đấu thầu sẽ được so sánh, soi xét, lựa chọn kỹ càng hơn. Vì đã xong các thủ tục quan trọng ban đầu (các loại quy hoạch, chủ trương đầu tư…) nên tiến độ cũng được tỉnh quy định rõ, các nhà đầu tư cũng khó kéo dài thời gian, hạn chế gây hệ lụy “dự án treo” như đã diễn ra nhiều năm qua tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tất cả đều dựa trên những khung pháp lý khá rõ ràng bằng các nghị định 25, 30, 31 của Chính phủ, đều liên quan đến lĩnh vực này. Khung pháp lý về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất ngày càng được hoàn thiện để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện; đồng thời, tạo cơ chế, công cụ hữu hiệu để tăng hiệu quả. Và mục đích quan trọng nhất vẫn là nhằm quản lý, phân bổ, sử dụng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ nguồn lực đất đai.

Với 17 dự án có diện tích lớn được thực hiện theo cách làm mới này, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án một cách khả thi, hiệu quả hơn so với cách làm cũ. Trên thực tế, dự án chậm tiến độ, dự án treo vẫn đã và đang là một vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương, không riêng gì Đồng Nai. Khi nhà đầu tư phải tự lo nhiều thủ tục liên quan, thời gian dễ bị kéo dài, dây dưa, khó hoàn thành trong thời hạn cam kết. Nhưng khi đã đủ tiềm lực để “thắng” thầu các dự án (mà nhiều thủ tục đã được làm sẵn) thì tiến độ có thể đẩy nhanh hơn rất nhiều. Về phía Nhà nước, công tác quản lý, rà soát các dự án cũng sẽ dễ dàng hơn.

Phản ứng của giới doanh nghiệp đối với cách làm kiểu “chọn mặt, gửi vàng” trong thực hiện dự án cũng khá tích cực. Một số doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản cho biết, họ vẫn đang tìm diện tích đất lớn ở Đồng Nai để triển khai những dự án về nhà ở. Trong đó, có những doanh nghiệp sẵn sàng chi ra hàng ngàn tỷ đồng để đấu giá đất hoặc tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Do đó, các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại của Đồng Nai khi được thực hiện theo cách này sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia.

 

Vi Lâm

Tin xem nhiều