En

Thông báo tuyển dụng

03:03, 16/03/2023

Thông tin chi tiết tại trang thông tin điện tử Biên Hòa

http://bienhoa.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa thông báo tuyển dụng như sau:

Số lượng tuyển dụng: 05 người, cụ thể:

- Vị trí Tuyên truyền cổ động: 01 người

- Vị trí Lưu trữ viên: 01 người

- Vị trí Phát thanh viên 01 người

- Vị trí Kỹ thuật viên: 01 người

- Vị trí Văn hóa văn nghệ: 01 người

Ứng viên liên hệ: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể Thao, số 12 Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, TP Biên Hòa.

Thông tin chi tiết tại trang thông tin điện tử Biên Hòa

http://bienhoa.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx

Tin xem nhiều