Báo Đồng Nai điện tử
En

THÔNG BÁO về việc dự lễ khai mạc, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022

11:09, 06/09/2022

Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; Quyết định số 27-QĐ/HĐTD ngày 29/8/2022 của Hội đồng Tuyển dụng công chức về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; Quyết định số 27-QĐ/HĐTD ngày 29/8/2022 của Hội đồng Tuyển dụng công chức về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức năm 2022.

Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo đến thí sinh lễ khai mạc kỳ thi và thời gian tổ chức thi như sau:

I. ĐỐI VỚI THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Thi trắc nghiệm trên máy tính (môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ)

- Thời gian: ngày 10/9/2022 (Thứ bảy)

+ Từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ: khai mạc kỳ thi tại Hội trường A301.

+ Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút: thi trắc nghiệm trên máy tính (môn Kiến thức chung).

+ Thí sinh nghỉ tại chổ: 15 phút.

+ Từ 9 giờ 45 phút đến 10 giờ 15 phút: thi trắc nghiệm trên máy tính (môn Ngoại ngữ).

- Địa điểm:

Trường Đại học Lạc Hồng (cơ sở 1), số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (thí sinh theo dõi sơ đồ phòng thi trên bảng thông báo tại cổng trường).

Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân liên quan như: số báo danh, danh sách phòng thi tại địa điểm thi từ ngày 09/9/2022.

Lưu ý: giám thị coi thi phát giấy báo dự thi Vòng 2 (môn Chuyên ngành) đối với thí sinh có kết quả ĐẠT Vòng 1.

2. Thi viết môn Chuyên ngành

- Thời gian: 8 giờ đến 11 giờ ngày 11/9/2022 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Trường Đại học Lạc Hồng (cơ sở 1), số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (thí sinh theo dõi sơ đồ phòng thi trên bảng thông báo tại cổng trường).

Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân liên quan như: số báo danh, danh sách phòng thi tại địa điểm thi từ ngày 10/9/2022.

Lưu ý: với mỗi môn thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút, mang theo CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh.

II. ĐỐI VỚI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

- Thời gian: 8 giờ ngày 16/9/2022 (Thứ sáu)

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh, đường Vũ Hồng Phô, khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo đến các thí sinh được biết và thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

đã ký

Đặng Minh Nguyệt

UVTVTU. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Toàn văn Thông báo số 35

Tin xem nhiều