Báo Đồng Nai điện tử
En

THÔNG BÁO về việc dự lễ khai mạc, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

11:09, 06/09/2022

Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; Quyết định số 27-QĐ/HĐTD ngày 29/8/2022 của Hội đồng Tuyển dụng công chức về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; Quyết định số 27-QĐ/HĐTD ngày 29/8/2022 của Hội đồng Tuyển dụng công chức về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức năm 2022.

Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo thí sinh đến tham dự lễ khai mạc kỳ thi:

- Thời gian: 7 giờ 00 phút, ngày 10/9/2022 (Thứ bảy)

- Địa điểm: Hội trường A301, Trường Đại học Lạc Hồng (cơ sở 1), số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo các thí sinh biết, tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

đã ký

 

Đặng Minh Nguyệt

UVTVTU. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Toàn văn Thông báo 38

Tin xem nhiều