Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022

10:09, 14/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022;

[links()]Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022;

Căn cứ kết quả thi môn Chuyên ngành được tổ chức vào ngày 11/9/2022 tại Trường Đại học Lạc Hồng, Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể năm 2022 như sau:

Tổng số thí sinh dự thi: 48 thí sinh (bảng kết quả điểm thi vòng 2 kèm theo)

Toàn văn Thông báo số 41-TB/HĐTD

Mẫu Đơn đề nghị phúc khảo

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Tin xem nhiều