Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022

Cập nhật lúc 15:38, Thứ Bảy, 10/09/2022 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022;

Căn cứ kết quả thi môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ được tổ chức vào ngày 10/9/2022 tại Trường Đại học Lạc Hồng, Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể năm 2022 như sau:

1. Kết quả thi vòng 1

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi theo phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 104 thí sinh (101 thí sinh dự thi tuyển công chức; 03 thí sinh dự xét tuyển viên chức).

- Thí sinh không đóng lệ phí dự thi: 12 thí sinh

- Vắng: 03 thí sinh

- Đạt: 48 thí sinh

- Không đạt: 38 thí sinh

(bảng kết quả điểm đính kèm)

Như vậy, sau khi kết thúc vòng 1, số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 là 48 thí sinh (danh sách kèm theo).

Lưu ý: Thí sinh có kết quả đạt vòng 1 đã được Hội đồng Tuyển dụng cấp giấy báo dự thi vòng 2. Ngày 11/9/2022, thí sinh có kết quả đạt vòng 1 tiếp tục dự thi vòng 2 theo giấy báo dự thi.

2. Thời gian, địa điểm thi vòng 2:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 11/9/2022 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Trường Đại học Lạc Hồng (cơ sở 1), số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (thí sinh theo dõi sơ đồ phòng thi trên bảng thông báo trong sân trường).

Thí sinh dự thi có thể kiểm tra các thông tin cá nhân liên quan như: số báo danh, danh sách phòng thi tại địa điểm thi từ ngày 10/9/2022.

Lưu ý: Thí sinh dự thi mang theo Giấy báo dự thi vòng 2 và chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh trình Giám thị coi thi trước khi vào phòng thi.

Trên đây là thông báo kết quả thi vòng 1 và thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo cho thí sinh biết, thực hiện.

Toàn văn Thông báo số 39-TB/HĐTD

 

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Minh Nguyệt

UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

 

 

.
.
;
.
.