Báo Đồng Nai điện tử
Tàu đổ bộ tư nhân của Mỹ đi vào quỹ đạo mặt trăng Tàu đổ bộ tư nhân của Mỹ đi vào quỹ đạo mặt trăng
Ngày 21-2, thiết bị đáp xuống bề mặt mặt trăng của công ty tư nhân Intuitive Machines (Mỹ) đã đi vào quỹ đạo của mặt trăng và chuẩn bị thực hiện “cú hạ cánh” đầu tiên của Mỹ sau hơn 50 năm. Nếu thành công, sứ mệnh này còn đánh dấu lần đầu tiên tàu do một đơn vị tư nhân phát triển lên đến mặt trăng.