Media
Tin nhanh audio 2-6: Yêu cầu sớm hoàn thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; Chuẩn bị khởi công cầu Phước An và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Bị khởi tố vì vận chuyển 10 ngàn viên thuốc lắc vào Đồng Nai

Tin nhanh audio 2-6: Yêu cầu sớm hoàn thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; Chuẩn bị khởi công cầu Phước An và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Bị khởi tố vì vận chuyển 10 ngàn viên thuốc lắc vào Đồng Nai

Tin nhanh audio 2-6: Yêu cầu sớm hoàn thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; Chuẩn bị khởi công cầu Phước An và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Bị khởi tố vì vận chuyển 10 ngàn viên thuốc lắc vào Đồng Nai; Vụ bể hụi ở xã Lộ 25: Chủ hụi gom khoảng 80 tỷ đồng đi cho vay…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x