Media
Tin nhanh audio 29-5: Vụ "bể hụi" ở Thống Nhất, công an đề nghị người dân tiếp tục trình báo; Sở GT-VT thông báo nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe; Đồng Nai phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước…

Tin nhanh audio 29-5: Vụ "bể hụi" ở Thống Nhất, công an đề nghị người dân tiếp tục trình báo; Sở GT-VT thông báo nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe; Đồng Nai phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước…

Tin nhanh audio 29-5: Vụ "bể hụi" ở Thống Nhất, công an đề nghị người dân tiếp tục trình báo; Sở GT-VT thông báo nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe; Đồng Nai phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước…

 

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x