Media
Tin nhanh audio 1-6: Vụ làm giả giấy tờ tại các phòng khám: bắt 2 đối tượng, BHXH Việt Nam khẳng định không liên quan; Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án Aqua City

Tin nhanh audio 1-6: Vụ làm giả giấy tờ tại các phòng khám: bắt 2 đối tượng, BHXH Việt Nam khẳng định không liên quan; Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án Aqua City

Tin nhanh audio 1-6: Vụ làm giả giấy tờ tại các phòng khám: bắt 2 đối tượng, BHXH Việt Nam khẳng định không liên quan; Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án Aqua City; Vùng nuôi cá Hiệp Hòa chưa xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt…

 

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x