Báo Đồng Nai điện tử
En

Bản tin audido thứ 7 ngày 14-1-2023

06:01, 14/01/2023

- Bàn giao xong bằng dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong tháng 1-2023

- Tạm dừng thu phí BOT Quốc lộ 51

- Bắt giữ gần 2 tạ pháo nổ

- Hoa xuân xuống phố

[audio(23444)]

- Bàn giao xong bằng dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong tháng 1-2023

- Tạm dừng thu phí BOT Quốc lộ 51

- Bắt giữ gần 2 tạ pháo nổ

- Hoa xuân xuống phố

Tin xem nhiều