Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện:
Bài cuối: Nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển

Ly Na
07:41, 14/03/2024

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-12-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững (Nghị quyết 12) đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Người dân trên địa bàn thành phố Long Khánh tham gia Lễ hội Vía ông Đá mộ cự thạch Hàng Gòn.
Người dân trên địa bàn thành phố Long Khánh tham gia Lễ hội Vía ông Đá mộ cự thạch Hàng Gòn. Ảnh: Ly Na

Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều bày tỏ mong muốn nghị quyết sớm lan tỏa và đi vào cuộc sống, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của con người, vùng đất hơn 325 tuổi.

 

Xây dựng chương trình hành động cụ thể

PGS-TS HUỲNH VĂN TỚI, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Đồng Nai:

Mỗi gia đình, đơn vị, trường học phải là một cơ sở văn hóa lành mạnh

Mục tiêu của Nghị quyết số 12 là tập trung vào con người, nhưng con người ở đây nằm trong môi trường sống, phải được nâng cao chất lượng cuộc sống, gìn giữ bản sắc dân tộc. Từ trong mỗi gia đình, đơn vị, trường học phải là một cơ sở văn hóa lành mạnh để phát triển con người Đồng Nai toàn diện về cả giáo dục, nhân cách, tri thức, thể chất. Mục đích của nghị quyết còn khắc phục những tồn tại, hạn chế về lãnh đạo, quản lý thiết chế, tổ chức hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị, địa phương phải xây dựng cho mình chương trình hành động cụ thể.

Trong kế hoạch triển khai thực hiện, các đơn vị, địa phương phải tính toán tăng đầu tư phát triển cho con người Đồng Nai, quan tâm tới sản phẩm văn hóa công nghiệp. Đồng Nai là địa phương có khu công nghiệp từ rất sớm, việc xây dựng trung tâm văn hóa công nhân là hết sức cần thiết vừa để tổ chức các hoạt động cho công nhân lao động, vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

 

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch LÊ THỊ NGỌC LOAN:

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa

Nghị quyết 12 là “kim chỉ nam” cho cả hệ thống chính trị cùng tham gia, là động lực tạo ra bước chuyển biến mới phát triển văn hóa, xây dựng con người Đồng Nai toàn diện. Trong kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đã xác định mục tiêu, giải pháp đồng bộ, phân công nhiệm vụ cho từng sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương.

Thời gian tới, ngành văn hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai. Bên cạnh đó, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao; đồng thời, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

 

Nghệ sĩ Nhân dân GIANG MẠNH HÀ, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai:

Quan tâm đến phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong văn học nghệ thuật

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 12, hội đã xây dựng chương trình cụ thể, bắt đầu từ lực lượng sáng tác các tác phẩm gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh Đồng Nai. Hội sẽ triển khai đến tất cả các hội viên, tổ chức đi khảo sát, thâm nhập thực tế dưới nhiều hình thức, trên các lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc…

Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hình tượng người công nhân, gương người tốt - việc tốt, phản ánh một cách chân thực đời sống của con người, vùng đất Đồng Nai. Bên cạnh đó, tổ chức quảng bá, lan tỏa tác phẩm văn học nghệ thuật đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước về những thành tựu của Đồng Nai.

 

Phó chủ tịch UBND huyện Thống Nhất TRẦN ĐỨC HÒA:

Chú trọng xây dựng ứng xử văn hóa

Phát triển văn hóa là phát triển con người. Trong thời gian tới, huyện Thống Nhất tiếp tục quan tâm đầu tư, kêu gọi xã hội hóa các thiết chế văn hóa thể thao; chú trọng xây dựng ứng xử văn hóa (với môi trường tự nhiên, gia đình, xã hội). Hơn bao giờ hết, cần quan tâm tới vấn đề giáo dục văn hóa, gia đình. Mọi công dân được giáo dục tốt từ gia đình thì mới có thể ứng xử hay ngoài xã hội. Điều này cũng phải được cụ thể hóa trong nhiệm vụ triển khai nghị quyết, thực hiện ngay từ môi trường học đường để những ứng xử văn minh, hành động đẹp thấm sâu trong nhận thức của mỗi cá nhân, góp phần hình thành nhân cách con người Biên Hòa - Đồng Nai.

Cộng đồng chung tay…

 

Bí thư Đoàn phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa BÙI THỊ KHÁNH LINH:

Phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện nếp sống văn minh

Nhận thức rõ vai trò tiên phong, xung kích của thế hệ trẻ trong xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện, Đoàn phường Trung Dũng đã và đang tích cực triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên, tổ chức lễ thành hôn tiết kiệm, văn minh song vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, tạo sức lan tỏa. Cùng với đó, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường tại các khu dân cư được chú trọng. Trong thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục ra quân bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ sống có lý tưởng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng.

 

Nghệ nhân gốm HOÀNG NGỌC HIẾN, ngụ phường Hóa An, thành phố Biên Hòa:

Bảo tồn và phát huy nghề truyền thống của đất và người Đồng Nai

Các nghệ nhân gốm, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi khi Nghị quyết 12 ra đời; nghị quyết không chỉ có tính chất định hướng, mở đường mà còn rất thiết thực, gần gũi. Trong triển khai thực hiện nghị quyết có nhiệm vụ xây dựng nhà trưng bày, sưu tập sản phẩm gốm Đồng Nai và không gian gốm Biên Hòa; tổ chức Festival Gốm Biên Hòa - Đồng Nai, hay xây dựng hồ sơ văn hóa phi vật thể nghề làm gốm…

Chúng tôi kỳ vọng rằng, với sự quan tâm rất lớn của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, sự chung tay của cộng đồng đối với việc bảo tồn, phát huy nghề gốm truyền thống của vùng đất hơn 325 năm hình thành và phát triển, gốm Biên Hòa - Đồng Nai sẽ ngày một phát triển, vươn xa.

 

Ông VÕ TẤN TÀI, người dân ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch:

Phát huy vai trò nêu gương, giữ vững các danh hiệu văn hóa

Để góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết, với vai trò đảng viên, là người dân ở cơ sở, chúng tôi tích cực nêu gương, thực hiện nếp sống, sinh hoạt văn hóa, văn minh tại cộng đồng dân cư. Đặc biệt, chú trọng nêu gương với vai trò của ông bà, cha mẹ trong việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho con cháu noi theo. Bên cạnh đó, tích cực phê phán những cái xấu, hành vi phản văn hóa trong cuộc sống; tham gia các hoạt động phong trào, đoàn kết, sống có nghĩa tình, chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa lối sống đẹp trong mỗi người dân. Qua đó, góp phần với địa phương giữ vững các danh hiệu ấp văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Ly Na (ghi)

Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 12, phấn đấu đến năm 2030 nâng mức đầu tư cho văn hóa đạt tối thiểu 4% tổng chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, phấn đấu trong nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển con người (HDI).

 

Tin xem nhiều