Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệu quả thiết thực qua những buổi sinh hoạt pháp luật

07:09, 24/09/2022

Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã duy trì đều đặn việc tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật (NPL) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ hằng tháng.

Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã duy trì đều đặn việc tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật (NPL) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ hằng tháng.

Ban giám đốc Sở Tư pháp chủ trì buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ tháng 9-2022. Ảnh: Sở Tư pháp cung cấp
Ban giám đốc Sở Tư pháp chủ trì buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ tháng 9-2022. Ảnh: Sở Tư pháp cung cấp

Đây là cách làm sáng tạo của Sở Tư pháp nhằm kết hợp giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp nhằm giúp mỗi cá nhân trang bị nhiều kiến thức quý giá để phục vụ công việc hiệu quả.

* Cách làm sáng tạo

Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho biết, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng NPL được thực hiện theo quy định của Luật PBGDPL, văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Theo đó, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng NPL với các hình thức, nội dung phù hợp với địa bàn và đối tượng tuyên truyền.

Sở Tư pháp xác định việc tổ chức sinh hoạt NPL là một hoạt động thường xuyên. Do vậy, Sở đã triển khai tổ chức sinh hoạt NPL định kỳ hằng tháng từ năm 2013 để kịp thời triển khai đến công chức, viên chức của Sở các quy định pháp luật mới, các văn bản pháp luật quy định về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua khoảng 5 năm triển khai chương trình sinh hoạt NPL kết hợp học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp đã tổ chức được 52 buổi với hơn 2,8 ngàn lượt người tham dự.

Ngày 15-5-2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 7-7-2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có Kết luận số 34-KL/TU về đề án Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan Đảng cấp trên cũng có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, năm 2017, Sở Tư pháp đã có cách làm sáng tạo là tổ chức sinh hoạt NPL và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ hằng tháng. Mục đích của việc tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm kịp thời thông tin đến công chức, viên chức của Sở các quy định pháp luật mới, các văn bản pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong tháng, các vấn đề mang tính thời sự, được dư luận quan tâm, các nội dung chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, thực hiện sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt các văn bản về công tác chính trị, tư tưởng.

“Việc tổ chức sinh hoạt NPL định kỳ hằng tháng cũng là dịp để Ban giám đốc Sở gặp gỡ công chức, viên chức của ngành, quán triệt các nội dung chỉ đạo, các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của mọi người nhằm kịp thời giải quyết, tạo thuận lợi cho công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao” - ông Phan Quang Tuấn chia sẻ.

* Hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Để việc tổ chức sinh hoạt NPL định kỳ hằng tháng đạt hiệu quả, Ban giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cho Phòng Xây dựng và PBGDPL trực tiếp tham mưu về nội dung. Trong đó, chú trọng các văn bản pháp luật mới liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, các quy định pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận. Để việc triển khai nội dung tạo được sự hấp dẫn đối với công chức, viên chức, Phòng Xây dựng và PBGDPL có trách nhiệm dự thảo chương trình, nội dung, xin ý kiến của Ban giám đốc Sở, sau đó phân công báo cáo viên chuẩn bị nội dung chi tiết và trực tiếp trình bày tại buổi sinh hoạt.

Mỗi tháng luân phiên mỗi chi bộ chuẩn bị nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí được phân công sẽ trực tiếp trình bày nội dung chuyên đề học tập và liên hệ bản thân đối với vị trí công chức, nhiệm vụ được giao. Công chức, viên chức tham dự buổi sinh hoạt sẽ nêu ý kiến thảo luận, góp ý về nội dung trình bày. Đồng thời nêu quan điểm, nhận thức của mình về nội dung chuyên đề, liên hệ bản thân về việc học tập và làm theo Bác.

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Sở Tư Pháp) Phạm Minh Lâm chia sẻ, việc tổ chức các buổi sinh hoạt NPL định kỳ hằng tháng mang ý nghĩa thiết thực vì đã giúp đội ngũ ngành Tư pháp nắm bắt được các thông tin pháp luật mới, đặc biệt là các thông tin liên quan trực tiếp đến các quyền và nghĩa vụ của công chức, các nội dung về đời sống - xã hội. Đồng thời, qua học tập các nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là dịp để mỗi bản thân tự soi rọi, tự nhìn lại mình để nhận ra những khuyết điểm, hạn chế của bản thân, kịp thời khắc phục, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để tiến bộ hơn.

“Là trợ giúp viên pháp lý của trung tâm, tôi đã luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện cả về đạo đức và học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao” - ông Phạm Minh Lâm bộc bạch.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho hay, qua những buổi sinh hoạt, Ban giám đốc Sở muốn công chức, viên chức của Sở phải là những người kịp thời nắm bắt được các quy định pháp luật mới, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người thân, gia đình, bạn bè và nhân dân nơi cư trú.

“Mỗi công chức, viên chức của Sở Tư pháp là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác PBGDPL, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Đồng thời, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, thi đua hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao” - ông Phan Quang Tuấn nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Ban giám đốc Sở tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt NPL hằng tháng để tăng sự tương tác giữa công chức, viên chức, huy động sự tham gia của nhiều người trong việc triển khai nội dung các văn bản pháp luật mới theo hình thức các trò chơi.

Thành Nhân

Tin xem nhiều