Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài 4: Khai trừ những công chứng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp

05:07, 29/07/2022

Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Ban giám đốc Sở đã triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về chấn chỉnh hoạt động công chứng và đề nghị Hội công chứng viên (CCV) tỉnh nghiêm túc thực hiện.

[links()]Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Ban giám đốc Sở đã triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về chấn chỉnh hoạt động công chứng và đề nghị Hội công chứng viên (CCV) tỉnh nghiêm túc thực hiện.

Hai Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn và Nguyễn Thị Kim Hương cùng chủ trì hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh
Hai Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn và Nguyễn Thị Kim Hương cùng chủ trì hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

*Đưa hoạt động công chứng vào quy củ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội CCV Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết, Hội CCV Đồng Nai xếp thứ 3 của cả nước về số lượng tổ chức hành nghề công chứng sau Hội CCV TP.HCM và Hội CCV TP.Hà Nội.

Hội CCV Đồng Nai thống nhất khai trừ 5 hội viên

Kết luật tại cuộc họp quý III-2022, Ban chấp hành Hội CCV Đồng Nai đã thống nhất khai trừ 5 hội viên ra khỏi Hội. Lý do, các hội viên này đã cố tình không đóng hội phí năm 2020 và 2021 được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 35 của Điều lệ Hiệp hội CCV Việt Nam; không đóng phí hội viên 6 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng… Thời gian tới, Hội tiếp tục rà soát và khai trừ những CCV vi phạm các quy định, nội quy trong lĩnh vực hoạt động công chứng.

Thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực thì Hội còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác. Trong đó, các thành viên trong Ban chấp hành Hội đều là trưởng văn phòng của các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc trực tiếp quản lý, chỉ đạo, tổ chức cuộc họp và các công tác khác liên quan đến hoạt động của Hội. Ngoài ra, số lượng tổ chức hành nghề công chứng trên bàn tỉnh tăng nhanh, số lượng CCV nhập - ra khỏi Hội liên tục, văn phòng công chứng thay đổi địa điểm nên ảnh hưởng đến việc quản lý CCV và địa chỉ các tổ chức hành nghề công chứng.

Bên cạnh đó, có một số văn phòng công chứng liên tục đổi trưởng văn phòng; thường xuyên thay đổi CCV hợp danh. Tại một số tổ chức hành nghề, CCV tham gia hợp danh nhằm đối phó với quy định pháp luật, trên thực tế không làm việc thường xuyên tại văn phòng gây khó khăn cho việc quản lý, giám sát hội viên công chứng….

Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh Nguyễn Thị Hồng Vân báo cáo tại hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh Nguyễn Thị Hồng Vân báo cáo tại hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho rằng, Đồng Nai là tỉnh có tốc độ phát triển mạnh, dân số đông, hoạt động công chứng tại tỉnh luôn diễn ra sôi nổi và còn phát triển trong thời gian tới. Do đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động này, tạo điều kiện phát triển bền vững các văn phòng công chứng theo quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, đề nghị Hội CCV Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp trong việc quản lý và xử lý các CCV là hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp và pháp luật công chứng; đặc biệt cần thực hiện có hiệu quả nội quy Hội, quy chế kỷ luật của Hiệp hội CCV Việt Nam.

Cụ thể, thành viên Ban chấp hành Hội phải là người gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động công chứng; phát huy vai trò của tổ chức tự quản; ban kiểm tra, hội đồng khen thưởng, kỷ luật cần mạnh dạn phản ánh thực tế, có biện pháp xử lý kỷ luật đối với CCV bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, cũng như khen thưởng CCV có đóng góp, thành tích, nâng cao uy tín của hội công chứng của tỉnh.

“Hội cần sử dụng nhiều hình thức với các kênh khác nhau để tuyên truyền, định hướng người dân tìm đến những tổ chức HNCC được thành lập và hoạt động đúng quy định phát luật, có uy tín để thực hiện các giao dịch, hợp đồng” - ông Phan Quang Tuấn nhấn mạnh.

*Tạo niềm tin cho người dân

Chủ tịch Hội CCV Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết, sau hội nghị giao ban, bà đã sớm chủ trì cuộc họp quý III năm 2022 của Ban chấp hành Hội và cũng có ý kiến kết luận với nhiều nội dung liên quan đến chấn chỉnh hoạt động công chứng.

Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Hội CCV tỉnh rà soát các tổ chức, cá nhân sai phạm theo phản ánh của công dân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội CCV Việt Nam, nội quy của Hội.
Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Hội CCV tỉnh rà soát các tổ chức, cá nhân sai phạm theo phản ánh của công dân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội CCV Việt Nam, nội quy của Hội.

Trong đó, thống nhất việc phối kết hợp giữa Sở Tư pháp và Hội trong công tác thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các tổ chức hành nghề công chứng; giám sát hội viên thực hiện điều lệ của Hiệp hội CCV Việt Nam và nội quy của Hội; xem xét, xử lý kỷ luật, khai trừ khỏi Hội những CCV vi phạm đạo đức nghề nghiệp và vi phạm điều lệ hiệp hội, nội quy Hội, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật khi phát hiện hành vi vi phạm nhằm đảm bảo hoạt động hành nghề của các tổ chức hành nghề công chứng, CCV tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng.

Bên cạnh đó, Hội cùng Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan để rà soát xử phạt các công ty treo bảng không đúng chức năng theo phản ánh của người dân. “Chúng tôi cũng mong muốn có sự phối kết hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước và trong lĩnh vực công chứng nhằm chấn chỉnh những việc làm trái với quy định pháp luật mà thời gian qua người dân và báo chí đã phản ánh” - bà Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho hay, thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trong quy chế phối hợp đã ký với Hội CCV Đồng Nai như: khi thực hiện thủ tục thành lập văn phòng công chứng, cần xem xét, lấy ý kiến của Ban chấp hành Hội liên quan đến CCV và thành lập văn phòng; thống kê các tổ chức hành nghề công chứng, CCV bị xử lý vi phạm gửi Hội để biết, theo dõi, giám sát và có hình thức xem xét, xử lý kỷ luật CCV theo quy chế kỷ luật của Hiệp hội CCV Việt Nam.

Sở Tư pháp sẽ rà soát, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp miễn nhiệm CCV theo quy định của Luật Công chứng đối với các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ 2; phối hợp báo, đài, thực hiện thanh kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng; phối hợp cơ quan có liên quan kiểm tra, xử phạt việc treo bảng hiệu, bảng quảng cáo “công chứng” không đúng với lĩnh vực hoạt động đăng ký kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

An Nhân

Bài 5: Quyết không để hoạt động công chứng “biến tướng”

Tin xem nhiều