Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh giác trước thủ đoạn bôi nhọ, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Lâm Viên
08:33, 03/04/2024

Một trong những đặc điểm chung của các đối tượng thù địch đó là luôn bất mãn với chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Bằng nhận thức phản động, tư duy lệch lạc, quan điểm định kiến và giọng điệu sâu cay, các đối tượng này dùng nhiều phương thức để đả kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tháng 2-2024, Chi bộ Báo Đồng Nai tổ chức về nguồn tại Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tại Đồng Tháp. Ảnh: L.Viên
Tháng 2-2024, Chi bộ Báo Đồng Nai tổ chức về nguồn tại Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tại Đồng Tháp. Ảnh: L.Viên

Thủ đoạn này nhằm mục đích gieo rắc sự nghi ngờ về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý, điều hành… của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó chúng âm mưu để người dân mất niềm tin vào lý tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho Đảng dần mất vai trò lãnh đạo…

* Gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang trong dư luận

Các thế lực thù địch xây dựng cái gọi là “trung tâm phá hoại tư tưởng” ở hải ngoại, đầu tư nhân lực, tập trung kinh phí và phương tiện để tiến hành chống phá chế độ cách mạng. Lợi dụng môi trường không gian mạng với các đặc điểm: phát tán nhanh, không biên giới, liên kết vô tận và đặc biệt là ngành chức năng khó kiểm soát, các thế lực thù địch xây dựng các trang mạng, lập ra nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội để liên tiếp phát tán, chia sẻ những nội dung sai trái, xuyên tạc, phản động trên nhiều lĩnh vực, trong đó mảng nội dung được xem là “nóng”, “thu hút” là về cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, chúng thường xuyên đăng tải các thông tin không có cơ sở, bịa đặt trắng trợn về đời tư lãnh đạo, cán bộ như: vu khống có nhiều vợ, nhiều con, hoặc xuyên tạc những sinh hoạt đời thường… để nhằm đánh vào phẩm chất, đạo đức cán bộ, lãnh đạo; bịa đặt về bằng cấp, các quyết sách, chỉ đạo… để nhằm đánh vào năng lực lãnh đạo, quản lý...

Các đối tượng thù địch để thực hiện nội dung trên một cách “thuyết phục” đã cắt, ghép hình ảnh, lời nói để tạo tin giả; hoặc dựa vào một sự kiện, hoạt động có thật rồi thêm thắt, bóp méo, đơm đặt để người nghe nếu không bình tĩnh sẽ không còn phân biệt được thật - giả, đúng - sai…, rồi dẫn đến tâm lý nghi ngờ.

Những luận điệu xuyên tạc này được các thế lực thù địch tiến hành thường xuyên, nhưng đặc biệt được tiến hành rầm rộ vào những thời điểm trước, trong và sau mỗi khi Đảng, Nhà nước, hoặc các địa phương diễn ra hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ; hoặc là trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp. Thật không phải bâng quơ mà các thế lực thù địch chọn các thời điểm này để tăng cường phát tán thông tin xuyên tạc. Bởi lẽ, đó là những thời điểm Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiến hành bầu cán bộ chủ chốt; đồng thời, các tầng lớp nhân dân đều dành sự quan tâm, theo dõi về công tác nhân sự chủ chốt. Khi tiến hành vào những thời điểm này, mục tiêu trước hết của chúng là mong muốn gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội…

* Luận điệu phủ nhận công lao của lãnh tụ và các bậc tiền bối

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng từ khi thành lập đến nay đã gần 100 năm, có sự đóng góp không nhỏ của các nhà lãnh đạo tiền bối các thời kỳ, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học sinh tìm hiểu thông tin Nhà thiếu nhi Đồng Nai hưởng ứng Cuộc vận động Tự hào một dải non sông.
Học sinh tìm hiểu thông tin Nhà thiếu nhi Đồng Nai hưởng ứng Cuộc vận động Tự hào một dải non sông.

Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, các nhà lãnh đạo của Đảng đã tiếp nối truyền thống để lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam giữ vững được thành quả cách mạng mà biết bao người đã hy sinh xương máu mới có được; đồng thời, đưa đất nước ngày càng phát triển hùng cường, phồn thịnh. Ấy vậy mà để chống phá lý tưởng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của Đảng ta, các thế lực thù địch đã đưa ra những luận điệu vô căn cứ, phủ nhận công lao của các bậc tiền bối…

Đặc biệt, đối với cả dân tộc Việt Nam và trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Vị Cha già kính yêu của dân tộc. Người đã đưa đường, dẫn lối cho cả dân tộc tìm đến ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin; đến với lý tưởng của “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Với cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời và vĩ đại ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc, là biểu tượng thiêng liêng, cao cả của Đảng, của cả dân tộc Việt Nam, mà còn được thế giới tôn vinh là nhà văn hóa kiệt xuất.

Trong khi đó, các thế lực thù địch với sự thù hằn làm mất đi lương tri và lý trí, đã dùng những lời lẽ, danh xưng bất kính đối với Bác Hồ, đồng thời đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ nhằm phủ nhận công lao to lớn của Người; cũng như bịa đặt trắng trợn về đời tư, con đường hoạt động cách mạng của Bác. Đó là điều cần kịch liệt lên án, không thể chấp nhận được.

* Những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam

Cần khẳng định rằng, những hành vi xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, cũng như xâm phạm bí mật đời tư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói riêng và mỗi người dân nói chung là hành vi vi phạm pháp luật đã được pháp luật quy định rất rõ. Những hành vi ấy còn chạm đến lương tri, tình cảm của mỗi người nên người dân tuyệt đối không nghe, không xem, đồng thời mạnh mẽ đấu tranh bài trừ cái xấu, cái ác, cái phản động.

Bên cạnh đó, lợi dụng tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, khoét sâu, tô đậm hiện tượng đơn lẻ và quy đó là bản chất của Đảng. Để ngăn chặn rốt ráo vấn đề này, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao cần không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng…

Trong nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường khi nêu các giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đều nhấn mạnh đến việc cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó có nhấn mạnh đến công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Theo đồng chí, có hiểu biết đầy đủ, sâu sắc, đúng đắn và toàn diện về lý tưởng cao đẹp của Đảng, về con đường cách mạng mà Đảng và các tầng lớp nhân dân đang chung tay góp sức xây dựng thì mỗi người dân mới chủ động bảo vệ được.

Như vậy, trong đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cần phải tăng cường tuyên truyền, thông tin để các tầng lớp nhân dân hiểu biết đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, quan điểm, tư tưởng, đóng góp của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc tuyên truyền cần thường xuyên và cao điểm vào những ngày kỷ niệm của dân tộc, ngày sinh các vị tiền bối… với các hình thức đa dạng như: tổ chức các hoạt động về nguồn, thảo luận chuyên đề tại đơn vị, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sự nghiệp, thân thế của các nhà lãnh đạo; đẩy mạnh thông tin trên các kênh báo chí - truyền thông chính thống…

Lâm Viên

Tin xem nhiều