Báo Đồng Nai điện tử
En

Dựng trại tòng quân

Ngọc Hoàng - Xuân Mai - Huỳnh Phúc - Xuân Lượng
11:42, 24/02/2024

Trong khí thế trước ngày hội nhập ngũ, các địa phương tại Đồng Nai đang rộn ràng chuẩn bị cho đêm trại tòng quân…

Thực hiện: Ngọc Hoàng - Xuân Mai - Huỳnh Phúc - Xuân Lượng

Tin xem nhiều