Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo điều kiện tốt nhất để văn nghệ sĩ tham gia sâu vào quá trình phát triển

Đắc Nhân - Ngọc Thành
20:21, 23/02/2024

Chiều 23-2, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tổ chức Ngày thơ Việt Nam và Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2024 với chủ đề: Bản hòa âm đất nước.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

 

Tin xem nhiều