Báo Đồng Nai điện tử
En

[Infographic] Con số & sự kiện ngày 11-12-2023

Thông tin: Huơng Giang - Đồ họa: Hải Hà
07:48, 11/12/2023
Đồ họa thể hiện kết quả thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng của năm 2023. Thông tin: HƯƠNG GIANG - Đồ họa: HẢI HÀ
Đồ họa thể hiện kết quả thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng của năm 2023. Thông tin: HƯƠNG GIANG - Đồ họa: HẢI HÀ

 

Tin xem nhiều