Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng bào Chơ-ro và ngày vui bộ đội về làng

Xuân Lượng - Gia Tú - Thành Chung
08:30, 10/12/2023

Làng của người Chơ-ro như mở hội khi bộ đội đến với đồng bào, ân cần thăm hỏi, tặng quà, tặng học bổng, khám bệnh, phát thuốc…

Thực hiện: Xuân Lượng – Gia Tú – Thành Chung

 

Tin xem nhiều