Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Đắc Nhân - Ngọc Thành
17:59, 04/12/2023

Ngày 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Tin xem nhiều